Παιδαγωγικό Συνέδριο Κιλκίς 2024

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να παρουσιαστούν από εκπαιδευτικούς και ερευνητές καινοτόμες ή αποτελεσματικές διδακτικές προτάσεις, εκπαιδευτικές πρακτικές και παιδαγωγικές θέσεις που αφορούν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσα από παρουσιάσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν στα σχολεία, διδακτικών μεθόδων και προσεγγίσεων με παιδαγωγικό αποτύπωμα θα γίνει ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, θα ενθαρρυνθούν συνεργασίες και θα ιχνηλατηθεί η δημιουργικότητα των εκπαιδευτικών.

Υπό την αιγίδα