Αναρτημένες Εργασίες E-poster


Αθανασοπούλου Ρένα : Μόρφωση προσβάσιμη σε όλους μέσα από την τέχνη. Όταν τα εμπόδια εμπνέουν δημιουργικές λύσεις.

Γούτας Γεώργιος : Υλοποίηση διδακτικής πρότασης για την «ασφάλεια στο διαδίκτυο» με χρήση εργαλείων Τ.Π.Ε. και έρευνα για την αποτελεσματικότητα της πρακτικής.

Ζουζάκογλου Χρυσή, Κρόκου Αναστασία, Μιχαηλίδης Ιωάννης, Παπαδοπούλου Ελένη, Ποντίου Σπυριδούλα, Στανίτσας Θεόδωρος: Μέρες φιλίας, μέρες φιλαναγνωσίας, αφιέρωμα στην Άλκη Ζέη.

Κολωνιάρη Βενετία, Τσακιρπάλογλου Παναγιώτα : Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος στο νηπιαγωγείο.

Κρόκου Αναστασία, Ποντίου Σπυρέτα, Μενεσελίδου Ιωάννα, Μιχαηλίδης Ιωάννης, Στανίτσας Θεόδωρος : Μαθαίνω τους πλάνητες του ηλιακού συστήματος χρησιμοποιώντας το Scratch 3.

Λαμπρόπουλος Αντώνιος : Η ένταξη του Καραγκιόζη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τα πλεονεκτήματα στην ειδική αγωγή.

Παπαϊωάννου Αλεξάνδρα, Ροκά Μαλαματή : Γίνε κι εσύ ΧΟΠΑ ΗΡΩΑΣ 112 – Δεξιότητες Αυτομέριμνας, Ασφάλειας και Πρόληψης.

Παπακωνσταντίνου Αναστασία, Σαρβάνης Γρηγόριος : Μεσολόγγι, Τόπος Πολιτισμού, διδακτικό σενάριο για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Τσάτσου Ιωάννα, Μάρτζιου Αναστασία, Σκαρτσίλα Γρηγορία : Συμπερίληψη στην κοινωνία: Αναδεικνύοντας την αξία των ανθρώπων με αναπηρία στο Δημοτικό Σχολείο Καμπάνη Ν. Κιλκίς.

Τσίνα Μαρία : Διαχείριση γνώσης και καινοτομίας στην εκπαίδευση. Η διοίκηση και διαχείριση της γνώσης – Μελέτη περίπτωσης νηπιαγωγείου.

Χλιοπάνου Αικατερίνη : Η Επαγγελματική Ικανοποίηση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης γενικής Εκπαίδευσης.