Σημαντικές Ημερομηνίες

 Υποβολή περιλήψεων: έως 1η Φεβρουαρίου

 

Υποβολή εισηγήσεων-παρουσιάσεων: έως 18η  Μαρτίου

 

* Συνιστάται η αποστολή των περιλήψεων και των εισηγήσεων-παρουσιάσεων νωρίτερα από τις παραπάνω προβλεπόμενες ημερομηνίες

 

Ιστοσελίδα Συνεδρίου:                   http://conferencekilkis.sites.sch.gr

Ηλεκτρονική επικοινωνία:              conferencekilkis@dipe.kil.sch.gr