Ανακοινώσεις 2ου Παιδαγωγικού Συνεδρίου Κιλκίς

Οι διαδικτυακές συνεδρίες  θα πραγματοποιηθούν στα παρακάτω link:
Αίθουσα Α : https://minedu-primary2.webex.com/meet/drinifotei
Αίθουσα Β : https://minedu-primary.webex.com/meet/morfani

Ενημέρωση Εισηγητών & Link Διαδικτυακών αιθουσών

Για εγγραφή στο συνέδριο μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα


1η Ανακοίνωση 2ου Παιδαγωγικού Συνεδρίου Κιλκίς

2η Ανακοίνωση 2ου Παιδαγωγικού Συνεδρίου Κιλκίς

3η Ανακοίνωση 2ου Παιδαγωγικού Συνεδρίου Κιλκίς